Vad är Vit Tid?

Nedan följer en text författad av Channie West:

Medium blir den som antingen föds med gåvan, får den till sitt medvetande från något annat eller utbildar sig i kunskapen att koppla upp sig på Vit Tid. Denna utbildning får personen vanligen från änglar, guider, andliga ledare o.s.v. Eller så får personen kunskapen i andra hand av personer som själva givits kunskapen via dessa väsen.

 

Via Vit Tid kan healern gå tillbaka i tiden, lite som ett medium, men i detta fall mer för att ge healing, till någon sekund innan skadan, sjukdomen eller problemet uppkom. Man healar naturligtvis även i nutid och tar bort smärta och obehag som finns just nu, men healingkraften sänds även in i framtiden. Detta görs för att motverka att skadan, sjukdomen eller problemet återkommer/uppstår igen.

 

Vit Tid används alltså på andra sätt också, och det vanligaste sättet är vid färder. Man kan göra själsfärder och dessa görs i regel, över stora avstånd, med Vit Tid. Men även de utomjordiska farkosterna färdas med Vit Tid. Tunnlar av Vit Tid är i grunden konstruerade. Men naturligt löper även Vit Tid genom universum likt tunna trådar och skikt. Ofta dras dessa samman till slingor av Vit Tid. Dessa är dock inga bra färdleder, då de inte är fasta och pålitliga att färdas i. Deras uppkomst och uppkoppling med varandra svänger kraftigt tidsmässigt. Övergången från en slinga till nästa kan bli avbruten, och då hamnar farkosten i normaltid och kanske missar också sin nästa övergång.

 

Då är Vit Tids tunnlar med fasta uppkopplingar och exakta tidskvaliteter att föredra. Det är nämligen så att utomjordiska farkoster vill saxa sig fram genom rymden och "segla på" Vit Tid. Tunnlarna finns där som det perfekta sättet, men hur uppstår de och den Vita Tiden i dem? Jo, alla planeter har sina sexpunktssystem, punkter på marken i form av en sexkant. Dessa sexpunktssystem ger inte bara planeterna Vit Tids energi.

 

En andning sker också, där planeterna kan "andas" in bra, positiv kraft och ut dålig, negativ energi. Om punkten i naturen är fri, det vill säga om inget hus byggts där, eller inga ledningar med el dragits där varken över eller i jorden, så kan energin fritt ge planeten kraft. Tunneln på platsen står rakt upp och är öppen ut mot universum, men den innehåller ännu inte fullgod energi att färdas i eller fullgod Vit Tid. Det gör den först när den universella tunneln möter en liknande från en annan planet. Man kan likna detta vid två apelsiner med tändstickor i och när två stickor möts öppnas tunneln upp och Vit Tid uppstår.

 

Vit Tid består av sex energier som bildar en sjunde, Vit Tid. Färden mellan planet A och B tar vid en sådan uppkoppling endast 0,00043 sekunder oavsett avstånd. På detta sätt färdas man i universum från tunnel till tunnel. Man kan även koppla samman två tunnlar som är vertikala och bilda en horisontell tunnel mellan dessa. Detta sker med hjälp av små skivor, farkoster, som man skickar ut från den större farkosten. Dessa små farkoster blir ofta synliga för oss på Jorden och de är 10 centimeter, upp till 7 meter stora. Men den stora farkosten ser vi nästan aldrig. Med denna teknik går det att färdas snabbt och man syns inte om man befinner sig i tunnlarna hela tiden med sin farkost.

 

Detta med Vit Tids tunnlar förklarar en hel del av det faktum att farkostobservationer ofta är något märkliga, speciellt om flera sett och upplevt denna. Tre personer kan till exempel uppfatta tre olika saker. Står man i ett sexpunktssystem, en Vit Tids tunnel, ser och upplever man allt som sker där inne. Den som står i sexpunktssystemet kan ha en helt annan tidsupplevelse och hans/hennes klocka kan även visa en helt annan tid efter uppkopplingen, än de övrigas klockor. Det kan skilja, inte bara i minuter, utan till och med i timmar. De övriga kan också "tappa bort" sin vän, inte se honom/henne. Står man i gränslandet ser man ibland något, men kan lika gärna tappa sin observation. Står man utanför, ser och upplever man inget alls. Så tre personer kan alltså ha tre olika vittnesmål om samma händelse.

 

I naturen är sexpunktssystemen många, men är inte spridda i något uttalat eller uträkningsbart mönster. Mönstret går först igen universellt. Sexpunktssystemen där tunnlarna öppnar sig är 5 till 500 meter, men de kan även sitta ihop och bilda större områden, kluster, likt en bikaka. Ytterkanten, det diffusa mellanläget mellan ute och inne, kan vara en till en och en halv meter brett. Tunneln går ihop något uppåt, likt en kristall, och efter spetsen blir tunneln mycket bredare och större likt en ännu större kristall. Tunnelns båda kristallformer står spets mot spets. I skärningspunkten ungefär 400 km upp (mer exakt får man inte vara) ligger Jordens Dödsrike (Himlen), placerat i en annan dimensionskvalitet än vår.

 

Själv kan du se och uppleva sexpunktssystemen i din "närnatur". Du kan uppsöka inaktiva eller aktiva punkter för att få energi via dess kvinnliga eller manliga punkter eller healingpunkten. Man kan ofta se sexpunktssystemen i naturen. Vanligtvis är naturen extra vacker just där. Långsamt växande och djupt doftande trädslag, enar i synnerhet, växer gärna på sådana platser och det finns ofta fornlämningar på grund av att våra förfäder utnyttjade Vit Tid. Du kan även hitta sexpunktssystemen med slagruta eller pendel.

 

Efter att området varit aktiverat, så kan en klocka som befunnit sig i systemet och en som befunnit sig utanför, visa olika tider. Kompassnålar snurrar runt. Vågar visar en lägre vikt än normalt. Man kan också uppleva specifika sensationer som ljud, lukter eller smaker. Känslor som pirr i kroppen, hetta eller kyla förekommer också, samt omslutande känslor eller en tunnelkänsla av höjd och bredd runt sig. Även synintryck, som ett mjölkvitt dis eller en förvrängd bild av det som befinner sig utanför, kan uppfattas av den som står i ett sexpunktssystem.

 

Laser och lampstrålar bryter av sitt ljus nedåt. Laserns ljus viker dock sedan upp igen och går ut på andra sidan i "rätt nivå". Vid en Vit Tids aktivering så kan även teknisk utrustning påverkas och då främst de som mäter luftens elektromagnetiska fält. Detta fält går ner på noll vid aktiveringen av Vit Tid och efteråt går värdet tillbaka till det normala. Vissa utomjordiskt upplärda människor kan "aktivera upp" Vit Tids tunnlar själva på plats i ett system, eller utanför ett system bilda ett eget. Dock gör vi alla detta, om inte annat så två gånger i livet; vid födseln och vid döden. Vit Tid används för att ta sig ner på Jorden vid inkarnationens början och "hem" till Dödsriket eller sin hemplanet efter livets slut. Tunneleffekten som en del ser och uppfattar vid nära-döden-upplevelser är denna typ av tunnel.

 

Planeterna "samtalar" via Vit Tids tunnlar och utbyter information och kraft sinsemellan. Kraftverk byggda av utomjordingar tar in universell energi, via Vit Tids tunnlar. Bästa sättet att bygga kraftverk är att bygga två, på två grannplaneter, och låta tunnlarna aktiveras mellan dem. Man bygger då båda kraftverken där tunnlarna ofta aktiveras samtidigt. Vid Bermudatriangeln finns både starka och stora sexpunktssystem, samt kraftverk under vattenytan.