Universell Vit Tids Healing

Nedan föjler en text författad av Channie West:

Universell Vit Tids Healingär en urgammal universell healingkonst. Den ger oss möjligheten att arbeta med en målsökande healing, genom tid och rum. En healing som individuellt söker efter problemet och finner behovet, vare sig detta befinner sig inom eller utanför personen, djuret, växten, eller situationen, som man valt att heala. Healingen kan både läka och lugna, men påverkar även till exempel omgivningen positivt, om denna har haft en negativ inverkan på klientens hälsa eller liv.
Den Universella Vit Tids Healingen går in och når till den djupaste vibrationen, på det fysiska planet, till vår atomnivå. Men den arbetar även med det mest subtila av tankar, känslor och drömmar, samt för att skapa smartare lösningar, inspirera till nya idéer och fördjupa positiva upplevelser. Healingen kan alltså balansera allting, både fysiskt och psykiskt, men även emotionellt.


Filosofin bakom Universell Vit Tids Healing säger att kroppen är som ett musikinstrument, som skall kunna spela de mest finstämda av vibrationer, toner. Men när kroppen på något sätt mår dåligt, så spelar den falskt. Genom att man med den Universella Vit Tids Healingen når så djupt, så kan man gå in och "stämma" kroppen till rätt tonart igen. En tonart som ger oss ett friskare och lyckligare liv. Den delen av den Universella Vit Tids Healingen upplever de flesta av våra healers själva, för när de börjar arbeta med healing så fylls plötsligt deras liv med ljus och harmoni. Det är då healingen blir till ett sätt att leva, man bara älskar känslan av att heala sig själv, och allt och alla man känner.


Denna healingkonst skiljer sig mycket från andra sorters healing, dels genom sitt unika ursprung, men även genom sin förmåga att nå till djupet på ett problem, oavsett tid. Med Vit Tid menas nämligen, att man arbetar med all tid samtidigt, i en enhet. Dåtid, nutid och framtid flyter samman, och man kan även säga att man arbetar parallellt med den Normala Tiden. Detta eftersom Vit Tid är en egen kvalité. Vit Tid innebär också att alla färger finns med vid ens healing. Detta är mycket positivt för kroppen, eftersom filosofin tydligt säger att när kroppen mår dåligt, så har den inte bara brist på toner, utan även färger.

 

1. Universell Vit Tids Healing skapades av högt utvecklade andliga varelser som följt Jordens utveckling i miljoner år och såg att det fanns ett behov för en universell healingform.

 

2. Denna healingform, vår jordiska variant av den, skapades för att vara helt samstämmig med människan och hennes behov av att ge och ta emot healing. Det vill säga den är anpassad för att täcka mänsklighetens behov och ge rätt mängd energi och med rätt frekvens.

 

3. Den beskyddar och är säker att använda för både utövaren och mottagaren/klienten.

 

4. Universell Vit Tids Healing är skräddarsydd för mänskligheten, men också för Jordens djur och natur. Den passar in för healing av både fysiska och psykiska problem, såväl som emotionella och vardagliga situationer i livet här på vår älskade Moder Jord.

 

5. Alla kan lära sig Universell Vit Tids Healing. Ålder spelar ingen roll, men en elev bör vara minst 10 år fyllda, eller också vara mogen nog för att kunna ta ansvar och förstå. Inte heller ens personliga uppfattningar och religiösa inriktning spelar någon roll. Bara hjärtat är med, så är man också hjärtligt välkommen.

 

6. Universell Vit Tids Healing kan inte störa, förstöra eller påverka karma.

 

7. Varje healer har olika startnivåer. Det vill säga, om någon varit healer i något tidigare liv så börjar man på en högre nivå, än andra, som inte har varit det.

 

8. Det finns inga gränser för hur mycket kraft en person kan prestera och uppnå. Detta är en av orsakerna till varför denna healingform varit okänd för allmänheten så länge. Till en början var utövarna av Universell Vit Tids Healing få och alltid kontaktpersoner, som inte ville göra sig officiella. De ”gömde” sig. Numera är man mer utåtriktade och talar öppet om healingformen. Men trots allt följer de flesta utövarna och lärarna ändå filosofin om att inte sprida för mycket onödig reklam runt sig. De som kommer till oss skall komma.

 

9. Universell Vit Tids Healing bevarades som hemlighet fram till i maj 1993. Vid denna tid genomgick Jorden en naturlig höjning till en högre andlig insikt. Mångas andliga intresse vaknade upp på den tiden.

 

10. Universell Vit Tids Healing är unik genom att healern är uppkopplad på en specifik källa av kraft, den Universella Vit Tids Healingens Källa. De Äldsta, Höga Andliga Varelser, Utomjordingar, Änglar och Ljusvarelser vakar vid den Universella Vit Tids Healingens Källa av Kraft.

 

11. Från Källan flödar en Kraft kallad Vit Tid. Den Vita Tiden innehåller vit ljus som är lika med alla färger i ett, samt all tid vilket är detsamma som dåtid, nutid och framtid i en och samma enhet. Man använder alltså inte sin egen personliga kraft eller sin livsenergi, vilket en del andra healingformer faktiskt gör, med förödande konsekvenser för utövaren.

 

12. Via Vit Tid kan healern gå tillbaka i tiden, lite som ett medium, men i detta fall mer för att ge healing, till någon sekund innan skadan, sjukdomen eller problemet uppkom. Man healar naturligtvis även i nutid och tar bort smärta och obehag som finns just nu, men healingkraften sänds även in i framtiden. Detta görs för att motverka att skadan, sjukdomen eller problemet återkommer/uppstår igen.

 

13. Universell Vit Tids Healing förbättrar även hälsan hos healern vid själva utövandet. Detta eftersom lite av kraften flödar till healern när denna/denne är färdig med sin healingsession.

 

14. Universell Vit Tids Healing följer de Karmiska Lagarna, så om en sjukdom har karmiska orsaker, så kan man inte heala den. Healingen går då inte heller att öppna eller slås på, vilket man annars gör. Den kan även stänga av sig om det rör sig om karma, vilket utövaren då tydligt känner, upplever och förstår orsaken till.

 

15. Universell Vit Tids Healing kan även användas för att heala mycket annat, än bara människor, djur och växter. Även mat och dryck, materia, ting, händelser och personliga situationer i nutid och dåtid går bra att heala. Det är dock alltid enklare att heala eller påverka flytande substanser som vatten, blod, bensin etc. än till exempel ben, sten och metall. Men det finns inga gränser för hur denna healingkraft kan användas.

 

16. När utövaren/healern arbetar öppnar denna/denne först upp sig för Kraften, med ett öppningsord eller en fras. Då bildas en mottagartratt uppe på huvudet, kopplat till Kronchakrat. Efteråt, när healingen är slutförd eller healingsession är över stänger sig healern igen. Ungefär som en på och av knapp för lyset. Denna åtgärd, att öppna och stänga, gör att utövaren genast känner om karma är inblandat, då healingen stängs av helt. Efter varje healingtillfälle så ökar healerns kapacitet och kraft med ett steg. Detta då mottagartrattens öppning vidgas ett steg, för en större genomströmning. Man blir därmed starkare och starkare för varje healing man utför, detta även om man enbart skulle heala sig själv, sin dator eller hunden.

 

17. En ödmjuk attityd och en viss värdighet är alltid önskvärd hos våra utövare. Detta eftersom vi ger ut av villkorslös kärlek och till medmänniskor och andra varelser etc. Man bör alltid minnas att hur duktig och stark man än blir, så är man endast ett verktyg för en fantastisk gudomlig kraft och möjlighet. Och man utför en handling i Ljusets och Kärlekens tjänst med sin healing.

 

18. Universell Vit Tids Healing kan som sagt användas på många sätt. Healingen i sig verkar på alla nivåer hos klienten, även i de eteriska och astrala kropparna. Efter en behandling känner klienten av kraften i olika delsteg dag för dag. Dag 1, healingdagen, blir man ofta trött och sover gott på natten. Dag 2 blir man mycket pigg och har mycket energi. Dag 3 förnimmer man känslor och kan känna pirrningar och strömningar av energi i kroppen. Healingen som läggs in verkar sedan oftast i 25-27 dagar i kroppen. Detta kan bli kortare om skadan eller sjukdomen är av en allvarlig natur. Healingen är hela tiden målsökande i kroppen och hittar felet vare sig det är fysiskt, psykiskt, emotionellt etc. detta vid sessionen, men även under dagarna efter besöket.

 

18 forts... Så om man kom för "ömma axlar" och felet var ett stressigt arbete, så blir det lugnare på jobbet efteråt. Kraften i sig är "intelligent" och kan anpassa och ändra på sig med tiden medan healingen verkar. Allt sker efter behovet och kan även påverka andra om den får detta, till exempel chefen på jobbet. Men om chefen inte vill eller skall ha healing söker kraften en annan väg för att lösa problemet. Kanske får man en ny stol på jobbet eller känner sig extra skärpt och kan arbeta på bättre än vanligt och på så sätt komma ikapp. Utövaren kan som healer aldrig göra fel och det kan inte kraften heller.

 

19. Universell Vit Tids Healing kan även användas som distanshealing. När man gör en sådan healing följer utövaren ett visst, ganska enkelt arbetsschema. I detta finns bland annat vissa utomjordiska tecken eller symboler ritas eller tänks. En av dessa symboler kan även användas i andra sammanhang, för att stärka healerns kraft eller rent av som självförsvar. Symbolerna är en klar och tydlig tolkning av den Totala Kärlekens Kraft.

 

20. Skillnaderna mellan Universell Vit Tids Healing och andra healingformer är väldigt många. Den starkaste skillnaden är att vi tar vår Kraft från en outtömlig Källa. En annan är att den Universella Vit Tids Healingen inte splittrats upp. Vi har inga svagare avarter eller luddiga förgreningar, utan står som en stark enhet med duktiga mycket välutbildade huvudlärare, assisterande huvudlärare, highteachers och ordinarie lärare, samt en massa duktiga elever. En annan skillnad är att vi just tar vår Kraft via en mottagartratt som ger in Kraften i mitten av Kronchakrats kanal. Medan man i en del andra healingformer tar in energin vid sidan eller runt om Kronchakrats naturliga kanal. Det senare kan ibland strypa till Kronchakrat eller healerns eget andliga växande. Den Universella Vit Tids Healingens Kraft är även lika stark i båda händerna, vilket är praktiskt om man själv har skadat ena handen och ändå vill läka sig själv. Faktumet att vi kan arbeta i all tid är också unikt för Universell Vit Tids Healing. Detta gör att många av våra utövare bli mediala förr eller senare om de så önskar, för den fria viljan är den Universella Vit Tids Healingens lag.

 

 

Vad händer under en healingsession?

 

1. Klienten och healern kopplas samman mentalt då en healingsession påbörjas. Deras hjärnvågor harmoniseras med varandra under de första trettio minuterna av healingen. Detta betyder att de ser lika ut. Dessutom används alla hjärnvågorna samtidigt, alfa-, beta-, theta- och deltavågor. De är till 90 % aktiva samtidigt.

 

2. En normal Närhealing tar cirka 60 minuter, Axelhealing mellan 15-40 minuter, Distanshealing 3-20 minuter, Djurhealing 5-15 minuter, Olycksfallshealing (utförd på plats vid olycksplatsen) 10-20 minuter, Lätt beröringshealing (lägga händerna på någons axel, skaka någons hand) 1 sekund till 1 minut, Tankehealing ännu snabbare.

 

3. Healingkraften kommer in via healerns Kronchakra, uppe på toppen av huvudet. Kraften går sedan ner en liten bit under hjärtat och vänder för att åter gå uppåt igenom hjärtat igen. Kraften värms upp av hjärtvärmen och kärleken inom healern, eller deras personliga potential. Detta ger den en viss personlighet från healer till healer. Sedan fortsätter Kraften ner i båda armarna, ut genom händerna, via handflatorna. Då man bemästrar healingen, så kan Kraften även skickas ut från andra ställen som; bara en hand, genom fötterna, höger stortå, direkt från hjärtat, igenom tredje ögat som en stråle, genom ögonen eller munnen, rösten etc.

 

4. Under en närhealing, placerar healern sina händer på klientens kropp, enligt ett arbetsmönster. Detta täcker in alla chakran och alla viktigare flöden i kroppen. Men healingen kan även "skräddarsy" sin behandling allt efter skada, klientens önskemål eller tid.

 

5. Healingkraften sluts in i klienten genom att man stänger vid slutet av vissa av kroppens energikanaler, till exempel under fötterna.

 

6. Energin i klientens kropp fortsätter att verka i 25-27 dagar. Naturligtvis så beror detta på hur svår skadan är. En väldigt sjuk människa använder energin fortare än andra. Detta gäller även för psykiska och emotionella problem.

 

7. Som kortast varar healingen (utan jordning): Närhealing 16-18 dagar, Axelhealing 11 dagar, Distanshealing 7-14 dagar, Djurhealing 14 dagar, Olycksfallshealing 10 dagar och Lätt beröringshealing mellan 1dag upp till 1 vecka. Om man kan jorda kroppens energikanaler varar healingen alltid 25-27 dagar.

 

8. Ofta får man med Universell Vit Tids Healing snabba resultat eller klara förbättringar. Redan efter de första tre behandlingarna skall förbättringar ses. Ofta healar man inte mer än tre gånger och man rekommenderar faktiskt inte att man ger mer än 10 healingsessioner, allt som allt, till en klient. Sedan får klienten själv bestämma sig om han/hon vill fortsätta behandlingarna som förebyggande friskvård.

 

9. En healer som använder Universell Vit Tids Healing har också kunskap om att ta ner den Universella Kraften via något som kallas den Gyllene Rörelsen. Denna speciella energirörelse är urgammal och härstammar sedan före begynnelsen självt.

 

10. Grundarna för Universell Vit Tids Healing har en djup tro på Alltet. Deras tro säger dem att allt och alla är unika. De säger att alla bär på en kraft och tro som är unik för just den personen. Så varje människa, liksom det mest gudomliga är var sin unika del av enheten som utgör Alltet och alla behövs för att Alltet skall vara komplett, ingen bit får fattas. Men vi tror inte heller att alla vare sig skall eller bör lära sig och praktisera Universell Vit Tids Healing. Eftersom vi är unika så har vi även unika vägar att gå i livet och i andligheten.

 

11. Man måste inte tro på någonting specifikt, för att praktisera/ta emot Universell Vit Tids Healing. Men det är bra att ha en tro på något som är Högre än en själv. Vit Tid är all tid och ingen tid, eller uttryckt: dåtid, nutid och framtid i en och samma tid. När man arbetar med Vit Tid kan man alltså se dåtiden, leva i nutiden och uppfatta framtiden, allt på samma gång. Så arbetar ett medium.